Origami Nedir?

Origami, tek parça kağıdı kesmeden ve yapıştırmadan çeşitli objeler ve figürler haline getirme sanatıdır. Japonca “katlanmış kağıt” anlamına gelir.

Origami yüzyıllardır, her yaştan ve meslek grubundan insanın ilgisini çekmiş ve herkes kendi alanında origamiyi bir şekilde kullanmıştır. Ancak origaminin asıl kullanım alanı şüphesiz insan eğitimi olmalıdır. Origami sadece sanatsal bir aktiviteden çok, çocuğun zihinsel ve sosyal yönden gelişmesinde kullanılabilecek bir araç olarak görülmelidir. Bunu takip eden yıllarda çocuktaki bedensel gelişmelere paralel olarak origaminin çocuğun eğitim hayatındaki kullanım alanı da genişleyecektir. Kağıt katlama ideal olarak geometrik akıl yürütmeye elverişlidir. Ayrıca öğrencilerin dil becerilerinin gelişimi ve matematiksel olarak iletişimde uzmanlaşma konusunda da bir dizi fırsat sunar. Kağıt katlama uzamsal düşünebilme becerisini geliştirir.Origami sayesinde öğrenci geometrik şekil ve ilkeleri daha iyi kavrar, beynin sağ ve sol yarım kürelerinin aktivasyonunu sağlar, el-göz koordinasyonunu geliştirir.

Ayrıca öğrencilerde zihinsel ve yaratıcı düşünebilme becerilerini geliştirir.  Origaminin gelişimsel ve eğitsel kazançları aşağıdaki şekliyle belirtilmiştir:

Davranışsal Kazançları:

Ayrıca öğrencilerde zihinsel ve yaratıcı düşünebilme becerilerini geliştirir.  Origaminin gelişimsel ve eğitsel kazançları aşağıdaki şekliyle belirtilmiştir:

 • Oyun çocuklar için vazgeçilmezdir. Origamiyi de oyun olarak algılar. Dolayısıyla etkili bir eğitsel araçtır.
 • Modelleri katladıkça estetiğin önemini kavrar ve sabırlı olmayı öğrenir.
 • Kağıdı kuşa, uçağa, gemiye dönüştürürken oluşturduğu modelin geometrik özelliklerini algılar. Şekilleri dönüştürürken hiç farkında olmadan dönüşüm dolayısıyla fonksiyon kavramını algılamış olur.
 • Grup çalışması yapılmadığı halde, paylaşma ve yardımlaşma bilincini oluşturur.
 • Origami belli kurallar çerçevesinde tamamlanır. Kurallara saygı duymayı öğrenir.
 • Origamide uygulanan her adım üzerinde düşünülmesi gereken bir problemdir. Problemin çözümüne ulaşabilecek uygun stratejiler geliştirmeye çalışırken kendini sorgulamayı öğrenir.
 • Grup çalışması yapılmadığı halde, paylaşma ve yardımlaşma bilincini oluşturur.
 • Origami belli kurallar çerçevesinde tamamlanır. Kurallara saygı duymayı öğrenir.
 • Origamide uygulanan her adım üzerinde düşünülmesi gereken bir problemdir.
 • Problemin çözümüne ulaşabilecek uygun stratejiler geliştirmeye çalışırken kendini sorgulamayı öğrenir.

Psiko-Motor Gelişim Kazançları :

 • Küçük kas gelişimini sağlıklı tamamlar, aynı anda birden fazla organını (göz, el,..) kullanabilme becerisi kazanır.

Sosyal Ve Duygusal Kazançlar :

 • Seçtiği kağıdın rengine, boyutuna kendisi karar vermesi halinde kendi şeklini kendi hayaline göre yaratır ve güven duygusu gelişir.
 • Ortaya bir eser koyacağı için kendisini çevresindekilere kabul ettirebilme fırsatı yakalar.

Dil Gelişimi Kazançları :

 • Modeli kendisine tarif eden eğitmeni dikkatlice dinlemek zorundadır. Doğru dinlemek zorunda olduğundan bunun sonucunda doğru anlama becerisi kazanır.
 • Modeli arkadaşlarına yaptırıyorsa, dilini iyi kullanmak zorundadır. Böylece sözlü ifade etme becerisi kazanır.